Kasusstudier:

INTERNASJONALT ADVOKATFIRMA MED KONTORER I USA OG EUROPA

Recall gir bevis på at dokumentlagring og gjenfinning kan væ;re raskt og effektivt

Kundeprofil

Internasjonalt advokatfirma med kontorer i USA og Europa.

Utfordring Stramme tidsfrister for å gjenfinne viktige dokumenter på et øyeblikks varsel. Levering til flere steder. Sikkerhet, bransjeforskrifter og overholdelse.

Recall-løsningen

Full service dokumentlagringsløsning (ReFile®) med rutinemessige, prioriterte og kritiske gjenfinningsalternativer. Sikre driftssentre med næ;rhet til advokatkontorer. Pakker med tjenester for levering til flere steder.

Funksjonsdetaljer

Dedikert kundeserviceteam (Konsekvens. Nøyaktighet. Pålitelighet. Effektivitet.) GPS-ruting for å optimalisere transportplan. (Fasilitet)Perimeterbeskyttelse, belysning og alarmer, TV-overvåking (CCTV) og DVR samt feller.

Sikkerhet - Globale sikkerhetsstandarder for fasiliteter.

  • Strenge driftsprosedyrer.
  • Bæ;rekraftighet - Sikkert tilintetgjørelsesprogram drevet av Recall. Levedyktig partner for å utvide tjenester og rekkevidde.
  • Kundetilfredshet - over 6 års partnerskap. Gjeldende erfaring i bransje og overholdelse.
  • Bæ;rekraftighet - Sikkert tilintetgjørelsesprogram drevet av Recall. Levedyktig partner for å utvide tjenester og rekkevidde.
Recall Folder

RESSURSER

Recall Video

VIDEO

HVORFOR RECALL

Hvem er Recall? Vi handler om digital og fysisk informasjon. Håndtere den. Oppbevare og holde den trygg.

Se video
Recall Case Study

KASUSSTUDIE

ADVOKATFIRMA SØKER EFFEKTIV DOKUMENTINNHENTING

Les om hvordan ett internasjonalt firma innhenter viktige dokumenter på en trygg, effektiv og rimelig måte på et øyeblikks varsel.

Les mer