Kasusstudier:

DOKUMENTLAGRINGSLØSNING TILTALER NYTT ADVOKATFIRMA

Kundeprofil

Nytt advokatfirma

Utfordring

Spare plass og utgifter. Overholdelse av nasjonale datavernlover. Tidsriktig levering. Synkronisering med eksisterende arkiveringsstruktur.

Recall-løsningen Meget sikker, nøkkelferdig dokumentstyringsløsning som omfatter lagring, indeksering, arkivering, gjenfinning, levering, sporing og til slutt tilintetgjørelse. Detaljerte revisjonsrapporter i samsvar med bransjens lovgivning.

Funksjonelle detaljer

Transportkjøretøyer med GPS og alarm. Klimakontrollerte fasiliteter med luftfiltrering, brannreduksjon og sikkerhetstiltak, inkludert men ikke begrenset til: perimeterbeskyttelse; belysning og alarmer; biometrisk tilgang; TV-overvåking (CCTV) og digitalt videoopptak (DVR). RFID strekkoder, katalogisering og arkivering. Lagerstyring via ReQuest Web.

Sikkerhet - Globale sikkerhetsstandard for fasiliteter.

  • Strenge driftsprosedyrer.
  • Effektivitet - Dramatisk reduserte kostnader i forhold til med fysisk lagring og vedlikehold av arkiver på stedet på en slik trygg måte.
  • Kundetilfredshet - Kundefokus, personlig service. Rask tilgang til saksinformasjon via e-post eller faks med nettbasert aktivitetshistorikk.
  • Bæ;rekraftighet - 100 % overholdelse av alle bestemmelser i databeskyttelsesloven. Sikker tilintetgjørelse og resirkulering av utløpte materialer.
Recall Folder

RESSURSER

Recall Case Study

KASUSSTUDIE

ADVOKATFIRMA SØKER EFFEKTIV DOKUMENTINNHENTING

Les om hvordan ett internasjonalt firma innhenter viktige dokumenter på en trygg, effektiv og rimelig måte på et øyeblikks varsel.

Les mer
Recall Video

VIDEO

HVORFOR RECALL

Hvem er Recall? Vi handler om digital og fysisk informasjon. Håndtere den. Oppbevare og holde den trygg.

Se video