Kasusstudier:

RECALL TILBYR EN GLOBAL BANK KLASSENS BESTE LØSNING FOR TILINTETGJØRELSE AV DOKUMENTER

Sikre og bæ;rekraftige løsninger gir tillit hos kundene

Kundeprofil

Global bank med drift i over 70 land.

Utfordring

Store mengder sensitiv informasjon. Bransjeoverholdelse og forskrifter. Tilknyttede risikoer ved tjenester som ikke er de beste.

Recall-løsningen

Løsning for hele selskapet som overholder bransjens krav. Lukket tilintetgjørelsesprosess for hele bevaringskjeden. Detaljerte standard driftsprosedyrer (SDP-er) Tjenestemodell som kan tilpasses i størrelse.

Funksjonelle detaljer

Spesialkonstruerte stålkledde konsoller. Prioriterte, sikre tilintetgjørelsesposer for sensitiv informasjon. Dunker strekkodet og forseglet av erfarne Recall-medarbeidere i kundens næ;rvæ;r. Transport utstyrt med GPS og alarm til Recalls tilintetgjørelsessenter der forseglingen blir brutt og registrert. SDP-er som angir makulerings- og tjenestespesifikasjoner, for eksempel totrinns kryssmakulering. Regelmessig veiing, overvåking og rapportering av innsamlede volum for å justere frekvensen på tjenestenivået og antallet beholdere som er nødvendig for å oppnå høyt nivå på sikkerhet og effektivitet. Tilintetgjørelsessertifikater utstedt månedlig ved intern inspeksjon og godkjennelse. Alle papirkurver under pulter blir fjernet og erstattet av låste dunker og sikre beholdere plassert rundt på kontorene og avdelingene.

Resultater

  • Sikkerhet - forskriftsmessige revisjonsspor. Samsvar med kundens retningslinjer for informasjonssikkerhet. Dokumenterte prosesser og sikkerhetsvalidering i hele bevaringskjeden i en fullstendig lukket krets.
  • Effektivitet - Beholdere av riktig størrelse og innsamlingsplan etter nødvendig tjenestenivå. Kundetilfredshet. Kontroll av at medarbeiderne følger retningslinjene for tilintetgjørelse av dokumenter. Klassens beste tilintetgjørelsesløsning.
  • Bæ;rekraftighet - Gjennomsnittlig antall træ;r spart per måned: 55. Tilintetgjørelsesprogram del av kundens tiltak for sosialt ansvar.
Recall Folder

RESSURSER

Recall Video

VIDEO

HVORFOR RECALL

Hvem er Recall? Vi handler om digital og fysisk informasjon. Håndtere den. Oppbevare og holde den trygg.

Se video
Recall Case Study

KASUSSTUDIE

ADVOKATFIRMA SØKER EFFEKTIV DOKUMENTINNHENTING

Les om hvordan ett internasjonalt firma innhenter viktige dokumenter på en trygg, effektiv og rimelig måte på et øyeblikks varsel.

Les mer