Kasusstudier:

RECALL LEVERER SIKKERHET OG OVERHOLDELSE

Kundeprofil

Et stort forsikringsselskap i Brasil.

Utfordring

Utdatert dokumentavbildningssystem i bruk. Kundesøknader samlet fra over 80 steder. Forskrifter krever at søknader skal behandles innen 15 dager.

Recall-løsningen

En omfattende, digital og fysisk dokumentstyringsprosess som omfatter skanning, indeksering, arkivering, webbasert tilgang/gjenfinning og arbeidsstrømsfunksjoner.

Funksjonelle detaljer

Bilder portert fra foreldet avbildningssystem til Recalls nettbaserte ReView™-program (utviklet på Hylands OnBase® programvare). Applikasjonene er automatisk sammensatt med garanti og kravrelatert material med bruk av avanserte arbeidsflytmuligheter. Digitale bilder integrert med systemer og operasjoner.

Sikkerhet - 128-bits SSL-kryptering, kun autorisert brukertilgang (ReView).

  • Døgnåpent revidert globale nettverksdriftssenter, inntrengingsoppdagelse, ekstern sikkerhetskopiering, planlegging/testing for gjenoppretting etter katastrofe (Infrastruktur).
  • Effektivitet - Tidsbesparelser på over 2000 timer hver måned. 50 % tidsreduksjon for utstedelse av poliser. Betydelige kostnadsbesparelser realisert.
  • Kundetilfredshet - Overholdelse av bransjeforskrifter, inkludert revisjonsspor som sporer alle handlinger og aktiviteter. Ressurser omplassert til mer produktive og lønnsomme områder av virksomheten. Forbedret servicenivå til eksisterende og potensielle kunder.
  • Bæ;rekraftighet - Reduksjon i papir, porto og utskrifter.
Recall Folder

RESSURSER

Recall Video

VIDEO

HVORFOR RECALL

Hvem er Recall? Vi handler om digital og fysisk informasjon. Håndtere den. Oppbevare og holde den trygg.

Se video
Recall Case Study

KASUSSTUDIE

ADVOKATFIRMA SØKER EFFEKTIV DOKUMENTINNHENTING

Les om hvordan ett internasjonalt firma innhenter viktige dokumenter på en trygg, effektiv og rimelig måte på et øyeblikks varsel.

Les mer