Kasusstudier:

SIKKERHETSKOPIERING AV DATA GIR GODE RESULTATER

Recall setter automasjon i bevegelse

Kundeprofil

Malaysisk gren av global leverandør av investeringstjenester, som tilbyr fondsforvaltning, aksjonæ;r-, utlåns og depot-tjenester.

Recall-løsningen

Automatisert overføring av kunderapport til Recall. Tilpassede standard driftsprosedyrer (SDP-er) etter kundens spesifikasjoner. Hvelvdatalager. Bruk av Kaizen og LEAN metodologier for å etablere nøkkelytelsesindikatorer (NYI-er).

Funksjonelle detaljer (båndrotasjon)

Daglig, tilpasset kundegenerert e-postmelding kl. 10.00. Prioritert båndrotasjon. Levering samme dag innen kl. 16.(Lagringshvelv).Biometrisk tilgang til CHUBB™ hvelvdør. Temperaturkontroll (18-22 ºC). Argonite, FM200 branndempingssystemer. Antielektrostatiske gulv. Flere strømkilder for sikkerhetskopiering. TV-overvåking (CCTV), bevegelsessensorer og alarmer. Daglige kundegenererte e-postvarslinger kl. 10.

  • Effektivitet - Implementering på rundt 1 måned, inkludert nytt system med dagliggjenfinning. Nøkkelferdig, daglig leveranse og opphentingsprosess.
  • Kundetilfredshet - Global rekkevidde og lokal støtte.
  • Bæ;rekraftighet - Ta sikkerhetskopi av kritisk informasjon for å minimere uforutsette forstyrrelser av forretningsdriften.
  • Daglig henting samme dag og garantert levering av databånd i henhold til en rapport generert av kunden.
Recall Folder

RESSURSER

Recall Video

VIDEO

HVORFOR RECALL

Hvem er Recall? Vi handler om digital og fysisk informasjon. Håndtere den. Oppbevare og holde den trygg.

Se video
Recall Case Study

KASUSSTUDIE

ADVOKATFIRMA SØKER EFFEKTIV DOKUMENTINNHENTING

Les om hvordan ett internasjonalt firma innhenter viktige dokumenter på en trygg, effektiv og rimelig måte på et øyeblikks varsel.

Les mer