Kasusstudier:

TOPP 5 FINANSINSTITUSJON I AUSTRALIA ANERKJENNER RECALLS APPLIKASJONSDIGITALISERINGSLØSNING

Digital dokumentstyringsløsning gir besparelse og logikk

Kundeprofil

Topp 5 finansinstitusjon i Australia som tilbyr finanstjenester, inkludert banktjenester for detaljhandel, bedrifter og institusjoner. Viktige finanssentre beliggende i London, New York, Hongkong og Singapore.

Utfordring

Fjerne behandling av kredittkortsøknader på kontoret. Forbedre tid på å behandle søknader.

Recall-løsningen

Integrert dokumentstyringsløsning omfatter digitalisering, datainnsamling og behandling. Online gjennomgang av søknader (ReView®).

Funksjonelle detaljer

Kredittkortsøknader sendt direkte via e-post eller faks til Recall driftssenter der de blir sortert og klargjort for digitalisering og indeksering. Ved behov kontakter Recall søkerne direkte for å bekrefte eller fullføre informasjonen eller sender søknaden tilbake med et forhåndsskrevet brev. Etter skanning blir kvalitetskontroller gjennomført. Data blir oversendt til systemet for godkjenning av kredittkort for umiddelbar behandling. Alle bilder blir lastet inn i ReView for online tilgang innen 24 timer etter mottak.

Sikkerhet - 128-bits SSL-kryptering, kun autorisert brukertilgang (ReView).

  • Døgnåpent revidert globale nettverksdriftssenter, inntrengingsoppdagelse, ekstern sikkerhetskopiering, planlegging/testing for gjenoppretting etter katastrofe (Infrastruktur).
  • Effektivitet - Redusert behandlingstid fra 7 dager til 24 timer. Mulighet til å fokusere på kjernevirksomheten.
  • Kundetilfredshet - over 15 års partnerskap. 100 % i kvartalsmessig kundeserviceundersøkelse.
  • Bæ;rekraftighet - Redusert papir i kontoret med 100 % av alle søknader mottatt av Recall. Reduserte driftskostnader.
Recall Folder

RESSURSER

Recall Video

VIDEO

HVORFOR RECALL

Hvem er Recall? Vi handler om digital og fysisk informasjon. Håndtere den. Oppbevare og holde den trygg.

Se video
Recall Case Study

KASUSSTUDIE

ADVOKATFIRMA SØKER EFFEKTIV DOKUMENTINNHENTING

Les om hvordan ett internasjonalt firma innhenter viktige dokumenter på en trygg, effektiv og rimelig måte på et øyeblikks varsel.

Les mer