WEBSIDE VILKÅR
FOR BRUK

Denne websiden ("siden") leveres av Recall Corporation, ("RECALL"). Din bruk av denne siden håndheves av disse vilkårene for bruk, og du bør lese disse vilkårene før du bruker eller åpner denne siden.

Disse vilkårene kan endres fra tid til annen etter RECALLs skjønn. Din bruk av siden etter slike eventuelle endringer utgjør ditt samtykke til de nye vilkårene. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I Å OVERHOLDE DISSE ELLER EVENTUELLE FREMTIDIGE VILKÅR, BER VI DEG OM Å IKKE BRUKE SIDEN ELLER LASTE NED MATERIALER FRA DEN.

RECALL kan si opp, endre, suspendere eller slutte med deler av siden, inkludert tilgjengelighet til funksjoner, når som helst. RECALL kan fjerne, modifisere eller på annen måte endre innholdet, inkludert innhold om tredjeparter, på eller fra denne siden. RECALL kan påtvinge begrensninger på visse funksjoner eller tjenester eller begrense tilgang til deler av eller hele siden uten varsel eller ansvar. RECALL kan avslutte din bruk av siden når som helst, av enhver årsak, etter eget skjønn. 
Alt innhold på denne siden, inkludert design, tekst, programvare, tekniske tegninger, konfigurasjoner, grafikk, andre filer og deres utvalg og oppsett, ("Innhold"), er enten Copyright 2002 RECALL ("Copyright RECALL") eller privat eiendom tilhørende RECALL, morselskapet, datterselskap eller relaterte selskapet og/eller lisensgivere.
Med enerett. Innholdet (enten i helhet eller i deler) kan ikke modifiseres, kopieres, distribueres, utformes, reproduseres, republiseres, lastes ned, vises, legges ut, overføres eller selges i noen form eller med noen midler, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra RECALL. Unntaket er at du kan laste ned og skrive ut Innhold for bruk som ikke konkurrerer med eller er nedlatende mot RECALL, så lenge du opprettholder all opphavsrett og andre private merknader. Væ;r oppmerksom på at denne begrensede tillatelsen kan trekkes tilbake når som helst, og at den ikke omfatter samtykke til å republisere innhold på Internett-, intranett eller ekstranettsider eller å innlemme informasjonen i en database eller samling. All annen bruk av innholdet er strengt forbudt. Du samtykker videre til at du ikke systematisk vil trekke ut, samle eller høste, gjennom elektroniske midler eller på annen måte, eventuelle data eller datafelter fra denne siden, inkludert men ikke begrenset til kundeidentiteter. Hvis du mener at dine opphavsrettsbeskyttede materialer er blitt brukt på en upassende måte på denne siden, ber vi deg om å kontakte oss umiddelbart. 
Alle varemerker på disse sidene er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører RECALL, datterselskapene, relaterte selskaper eller selskapets lisensgivere.
Slike varemerker kan ikke kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra RECALL. Alle sideoverskrifter, tilpasset grafikk, knappeikoner og skript er tjenestemerker, varemerker og/eller handelsmerker som tilhører RECALL eller datterselskap, og kan ikke kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra RECALL. Andre varemerker, registrerte varemerker, produktnavn og selskapsnavn eller -logoer som vises på Siden tilhører de respektive eierne. Hvis du mener at dine varemerker har blitt upassende brukt de på denne siden, ber vi deg om å kontakte oss umiddelbart. 
Hvis du i tillegg ønsker å bruke RECALLs logo eller varemerker i tråd med disse vilkårene for bruk, kan du kontakte oss.

RECALLs produkter og prosesser kan dekkes av en eller flere patenter eller kan inneholde RECALL yrkeshemmeligheter og/eller privat informasjon.
RECALL forbeholder seg retten til slike patenter, yrkeshemmeligheter og privat informasjon. Ingen overføringer eller tildelinger av rettigheter under noen patenter blir gjort eller blir implisert av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk. Du samtykker til å ikke overtre slike rettigheter eller å dekompilere, "reverse engineer" eller demontere noen av RECALLs produkter eller prosesser.

All programvare, inkludert eventuelle filer eller bilder som blir generert av programvaren, koden og dataene som medfølger programvaren (samlet "programvare"), som blir brukt eller er tilgjengelig gjennom denne siden kan brukes av deg utelukkende for å få tilgang til og bruke denne siden, gitt at slik bruk ikke er i konkurranse med eller er ufordelaktig for RECALL, og er i tråd med formålene som er uttrykkelig oppgitt på Siden.
RECALL beholder full og fullstendig tittel eller lisens til alle åndsverksrettigheter i programvaren. Du samtykker i å ikke kopiere, distribuere, selge, modifisere, dekompilere, "reverse engineer", demontere eller lage avledninger fra programvaren.

Brukeropptreden - generelt
Ved å bruke nettstedet, samtykker du i:

ikke forstyrre eller gripe inn i sikkerheten på siden
ikke forstyrre eller gripe inn i eventuelle tjenester, systemressurser, kontoer, servere eller nettverk som er tilknyttet eller tilgjengelige gjennom siden;
ikke forstyrre eller gripe inn i eventuelle alle brukeres glede av Siden;
ikke laste opp, legge ut eller på annen måte overføre eventuelle virus eller andre skadelige, forstyrrende eller destruktive filer gjennom eller på denne siden;
ikke endre eller justere eventuell informasjon eller Innhold som tilbys av eller gjennom denne siden;
ikke bruke eller prøve å bruke en annen persons konto, service eller system uten autorisasjon fra RECALL, eller opprette eller bruke en falsk identitet på denne Siden;
ikke overføre spam, kjedebrev, søppelpost eller andre typer masseutsendelser til personer eller enheter som ikke har samtykket til å motta slike utsendelser gjennom eller på denne siden;
ikke avsløre brukernavn eller passord til andre enten på eller utenom siden;
ikke prøve å få uautorisert tilgang til siden eller deler av siden som er begrenset fra generell tilgang.
Med mindre RECALL har samtykket til annet skriftlig, samtykker du til at eventuell kommunikasjon eller informasjon du sender til andre gjennom siden, inkludert, uten begrensning, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, planer, notater, kontoinformasjon eller andre materialer, data eller informasjon, (samlet "informasjon"), ikke er konfidensiell og ved overføring av slik informasjon til RECALL via e-post eller andre metoder gir du RECALL ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, underlisensbar, verdensomspennende lisens, (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrettslisens), til å bruke slik informasjon i medier for formål som er i tråd våre personvernretningslinjer.
Du anerkjenner og samtykker i at RECALL kan samle inn, bruke og avsløre data innsamlet i løpet av forholdet på en måte som er identifisert i personvernretningslinjene. Disse er innarbeidet via referanser som fullstendig angitt av disse vilkårene for bruk.
RECALL FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å MODIFISERE PERSONVERNRETNINGSLINJENE FRA TID TIL ANNEN UTEN FORHÅNDSVARSEL TIL BRUKERNE AV SIDEN. DERFOR BØR DU HUSKE Å LESE PERSONVERNRETNINGSLINJENE NÅR DU BESØKER DENNE SIDEN, FOR Å SIKRE AT DU ER KLAR OVER VIDERE BRUK AV INFORMASJON AV RECALL.

Innholdet som er tilgjengelig på siden, antas å væ;re nøyaktig. IMIDLERTID BØR DU EVALUERE NØYAKTIGHETEN TIL INFORMASJONEN OG NYTTIGHETEN TIL SLIK INFORMASJON FOR DINE BESTEMTE BEHOV.
Produkter og tjenester er gjenstand for endring uten varsel. All informasjon på siden er underlagt ansvarsfraskrivelsen i Del 7 under.

Koblinger og tredjepartsinnhold
Koblinger til andre nettsteder

Dette nettstedet kan fra tid til annen inneholde koblinger til andre nettsteder. Disse koblingene er utelukkende oppgitt som en bekvemmelighet for sidens brukere, og tilsier ikke at RECALL støtter, sponser eller anbefaler - eller er ansvarlig for - websidene, eventuelt innhold, tjenester eller produkter som er tilgjengelig på eller gjennom slike sider, eller selskapene som er tilknyttet slike sider. 
Koblinger fra andre nettsteder

Alle koblinger til dette nettstedet må skriftlig godkjennes av RECALL, bortsett fra at RECALL tillater koblinger hvis:

koblingen er kun tekst og inneholde kun navnet på nettstedets hjemmeside,
koblingen "peker" kun til startsiden på nettstedet og ikke til mer dyptliggende sider, 
koblingen viser startsiden til nettstedet i fullskjerm - dvs. ikke i en "ramme" på den koblede nettsiden, og
utseendet, posisjonen og andre aspekter ved koblingen ikke: (i) skaper et falskt inntrykk av at en enhet eller aktivitetene eller produktene er tilknyttet eller sponset av RECALL, morselskapet, søsterselskap og relaterte selskaper; eller (ii) er slik at den skader eller utvanner goodwill forbundet med navnet og varemerkene til RECALL, morselskapet, søsterselskaper eller relaterte selskaper.
• RECALL forbeholder seg retten til å tilbaketrekke godkjennelse til å bruke koblingen når som helst etter eget skjønn.
Denne siden kan inneholde materialer, data eller informasjon som er oppgitt, lagt ut eller tilbudt av tredjeparter gjennom sammenstilling og annen teknologi.
Du samtykker i at verken RECALL eller søsterselskapene skal ha noe ansvar overfor deg for slike materialer, data eller informasjon fra tredjeparter. Din bruk av tredjeparts innhold kan også væ;re underlagt vilkårene i den gjeldende innholdsleverandørens vilkår for bruk og personvernretningslinjer. RECALL verifiserer, støtter eller garanterer ikke innhold fra tredjeparter på vår webside. RECALL er ikke ansvarlig for levering av eller kvaliteten på varer eller tjenester som er solgt, annonsert eller gjort tilgjengelig av tredjeparter på vår eller andre websider. Hvis du mener at innholdet som fra tredjeparter, bryter noen av dine private rettigheter, ber vi deg om å kontakte oss.

• DENNE SIDEN OG INNHOLDET SOM ER TILGJENGELIG GJENNOM DEN, BLIR OPPGITT "SOM DET ER" OG "NÅR DET ER TILGJENELIG", OG ER KUN TIL INFORMASJONSFORMÅL.
DU SAMTYKKER UTTRYKKELIG TIL AT BRUKEN AV DENNE SIDEN OG/ELLER INNHOLDET, SKJER PÅ EGEN RISIKO. 
• MED UNNTAK AV DET SOM UTTRYKKELIG ER AVTALT SKRIFTLIG, FRASKRIVER RECALL, MORSELSKAPET OG DATTERSELSKAP OG RELATERTE SELSKAPET SEG ALLE GARANTIER AV ENHVER TYPE, ENTEN UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELL GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER MANGLENDE OVERTREDELSE. 
• DU SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT BRUKEN AV DENNE SIDEN, INKLUDERT ALT INNHOLD, DATA ELLER PROGRAMVARE SOM BLIR DISTRIBUERT AV, LASTET NED FRA ELLER GITT TILGANG TIL FRA DENNE SIDEN SKJER PÅ EGEN RISIKO. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE OG KONSEKVENSMESSIGE SKADER PÅ DIN VIRKSOMHET, DATASYSTEM ELLER TAP AV DATA SOM STAMMER FRA NEDLASTING AV SLIKT INNHOLD, DATA OG/ELLER PROGRAMVARE. 
• DU ANERKJENNER AT RECALL IKKE KONTROLLERER INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM TILBYS AV TREDJEPARTER GJENNOM SIDEN. UNNTATT DER ANNET ER AVTALT SKRIFTLIG, PÅTAR IKKE RECALL ELLER DATTERSELSKAPENE SEG ANSVAR FOR OG GIR INGEN GARANTIER ELLER INNSIGELSER OM NØYAKTIGHET, AKTUALITET, FULLSTENDIGHET ELLER EGNETHET AV EVENTUELLE RÅD, MENINGER, PÅSTANDER ELLER ANNET INNHOLD ELLER AV EVENTUELLE PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM BLIR DISTRIBUERT ELLER GJORT TILGJENGELIGE AV TREDJEPARTER. 
• RECALL GIR INGEN GARANTIER OM AT DENNE SIDEN ELLER INNHOLDET VIL DEKKE DINE KRAV, ELLER AT DENNE SIDEN ELLER INNHOLDET VIL VÆRE UFORSTYRRET, TIDSRIKTIG, SIKKERT ELLER FEILFRITT , ELLER AT EVENTUELLE DEFEKTER BLIR KORRIGERT. RECALL GIR HELLER INGEN GARANTIER OM RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS FRA BRUKEN AV DENNE SIDEN ELLER INNHOLDET NÅR DET GJELDER NØYAKTIGET, FULLSTENDIGHET ELLER PÅLITELIGHET AV INFORMASJONEN DU FÅR TILGANG TIL GJENNOM BRUKEN AV DENNE SIDEN. 
• RECALL PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER, ENTEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE OG BETYDELIG, SOM EN BRUKER HAR LIDD, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV DATA FRA FORSINKELSER, MANGLENDE LEVERING AV INNHOLD ELLER E-POST, FEIL, SYSTEMETS NEDETID, FEILLEVERINGER AV INNHOLD ELLER E-POST, NEDETID I NETTVERKET ELLER SYSTEMET, FILFORRINGELSE ELLER TJENESTEFORSTYRRELSER FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET AV RECALL, MORSELSKAPET, DATTERSELSKAPER ELLER RELATERTE SELSKAPER, LISENSGIVERE ELLER EN BRUKERS EGNE FEIL OG/ELLER UNNLATELSER. MED UNNTAK AV DER DETTE ER SPESIFIKT AVTALT SKRIFTLIG OG ER GJENSPEILET I PERSONVERNRETNINGSLINJENE, FRASKRIVER RECALL EVENTUELLE GARANTIER ELLER REPRESENTASJON OM AT KONFIDENSIALITET AV INFORMASJON SENDT GJENNOM SIDEN BLIR OPPRETTHOLDT. 
• INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, INNHENTET AV DEG FRA RECALL ELLER GJENNOM SIDEN SKAL SKAPE EN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER OPPGITT SKRIFTLIG. 
• NOEN STATER ELLER LAND TILLATER IKKE BEGRENSNING ELLER EKSKLUDERING AV BESTEMTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, SÅ DET KAN HENDE AT NOEN AV EKSKLUDERINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

MED UNNTAK AV DER DETTE ER SPESIFIKT AVTALT SKRIFTLIG, SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER RECALL ELLER MORSELSKAPER, DATTERSELSKAPER ELLER RELATERTE SELSKAPER, LEDERE, DIREKTØRER, MEDARBEIDERE, AGENTER ELLER LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DENNE SIDEN ELLER EVENTUELLE INNHOLD ELLER TJENESTER PÅ SIDEN, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV INNTEKT, FORRETNINGSFORSTYRRELSER, TAP AV PROGRAMMER, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER, SELV OM RECALL UTTRYKKELIG HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.
PARTENE ANERKJENNER AT DETTE ER EN FORNUFTIG FORDELING AV RISIKO. 
NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNING ELLER EKSKLUDERING AV ANSVAR FOR TILFELDIGE ELLER KONSEKVENSMESSIGE SKADER. VED SLIKE HENDELSER ER VÅRT ANSVAR BEGRENSET TIL INNTEKTENE VI MOTTOK FRA DEG I DE TOLV (12) MÅNEDENE FORUT FOR DEN GJELDENDE ÅRSAKEN TIL HANDLINGEN.

Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde RECALL, morselskapet, datterselskap og relaterte selskapet og deres ledere, direktører, medarbeidere, agenter og leverandører utenfor krav om tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorar som oppstår fra et eventuelt brudd på disse vilkårene av deg.
Disse vilkårene for bruk skal håndheves av og tolkes i henhold til lovene i staten Georgia og de føderale lover i USA, uten å gi effekt til konflikter med lovforskrifter.

Du samtykker i personlig og eksklusiv jurisdiksjon i statlig eller føderale rettssaler i staten Georgia.

Underlagt vilkår i eventuelle andre avtaler signert av RECALL for materialer og tjenester som er kjøpt gjennom denne siden, utgjør disse vilkårene hele avtalen mellom deg og RECALL angående din bruk av siden.

Dersom noen bestemmelser i disse vilkårene blir funnet å væ;re ugyldig eller ikke tvangskraftig av en eller annen årsak, skal denne bestemmelsen anses som atskilt fra vilkårene og skal ikke påvirke gyldigheten eller muligheten til å håndheve de resterende bestemmelsene. Du samtykker i at eventuelle krav som oppstår fra eller er relatert til disse vilkårene for bruk eller bruken av siden, må leveres innen ett år etter at de oppstod eller bli permanent utelukket fra.

Internasjonal bruk 
I tillegg samtykker du i at bare du er ansvarlig for handlinger og kommunikasjon mottatt eller overført via din konto, og at du vil overholde alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover og forskrifter, inkludert men ikke begrenset til eksportforskrifter for USA, som er relatert til bruken av eller aktivitetene på denne siden. Denne siden kontrolleres og drives i USA. DERSOM DU LESER DENNE SIDEN FRA ET ANNET LAND ENN USA OG HINDRES UNDER LOKALE LOVER I DIN JURISDIKSJON I Å GJØRE DETTE, MÅ DU IKKE LESE ELLER BRUKE DENNE SIDEN.