HELSEVESENET

Med veksten innen helsevesenet og bølgen av systemkonsolidering, sliter ansvarlige og IT-ledere med økende mengder av fysiske og digitale pasientfiler og data. Recall tilbyr helsevesenet en rekke tjenester som hjelper systemer av enhver størrelse med å overholde krav til samsvar og forretningsarkiv.

RECALLS LØSNINGER FOR HELSEVESENET

Større krav til pasientinformasjon, konfidensialitet og tilgjengelighet skaper nye utfordringer for interne systemer og ledere innen helsevesenet.

For administratorer og ansvarlige for helseinformasjon, tilbyr Recall lagring av, og tilgang til pasientinformasjon for rask og nøyaktig sporing, gjenfinning, opphenting og levering på anmodning.

For ansvarlige for informasjon, teknologi og økonomi gir Recall’s systemer tilpassede løsninger på flere nivåer som opprettholder samsvar og kan tilpasses endrede krav. 

For ansvarlige for helseinformasjon beskytter Recall elektronisk helse- og sykehistorikk for å hjelpe til å oppfylle kravene til samsvar og drift.

I en tid der nasjonale insentiver for å migrere til digitalt arkiv kolliderer med databrudd som koster selskap i helsebransjen gjennomsnittlig 2 millioner dollar per hendelse, hjelper Recall bransjen gjennom å svare med sikre og effektive løsninger.

RAPPORTERING FOR REVISJON AV DOKUMENTHÅNDTERING

Recall har skapt bransjens første og eneste komplette revisjonsløsning som støtter de strengeste kravene til internt og eksternt samsvar og fra reguleringsmyndighetene. 

SIKKER EKSTERN LAGRING

For alt fra enkeltsidige dokumenter til medisinske filer og persondata, er trygg, brannsikker ekstern lagring kritisk for å bygge opp en komplett løsning for helsebransjen.

LØSNINGER FOR SIKKERHETSKOPIERING

Tjenestene inkluderer lagring og sikkerhetskopiering og dekker alt fra identifisering med radiofrekvens (RFID), sporing og revisjon til ekstern båndrotasjon, fysisk og nettskybasert sikkerhetskopiering og hvelvbeskyttelse.

FORVALTNING UNDER HELE INFORMASJONENS LIVSLØP

Fra det øyeblikket et dokument opprettes eller mottas, hjelper Recall med å organisere og styre driftsinformasjon og gir sikre alternativer for gjenfinning på tvers av tjenester, konti og geografisk lokalisering.

GJENOPPRETTING ETTER KATASTROFE

Recalls løsninger for sikkerhetskopiering gir en flerfaset plan for forretningskontinuitet for å hjelpe bedrifter med å komme seg på fote etter en katastrofe — både fysisk og digital — med minimale avbrudd.

RECALL CommandIG

Recall CommandIG er fullstendig i samsvar med HIPAAog hjelper helseorganisasjoner med aktiv kontroll over dokumenter ved å implementere regler for informasjonslivssyklus som oppfyller kravene til gjeldende lover og forskrifter.

Recall Folder

RESSURSER

Recall Video

VIDEO

TRANSFORMATIV INFORMASJONSFORVALTNING

Recall gir deg full kontroll med en integrert tilnærming for håndtering av fysiske og digitale aktiva på en forsvarlig måte.

Se video

FÅ OPPDATERINGER FRA RECALL

VIL DU VITE MER?

Eller ring +47 64 98 66 30