ADVOKATER

I et svært papirorientert og informasjonsintensivt miljø gir Recall’s løsninger bedre tilgang, kontroll og kostnadsbesparelse for juridiske avdelinger av alle typer og størrelser.

RECALL’S LØSNINGER FOR JURIDISKE AVDELINGER

Arbeidet til en juridisk avdeling er basert på historisk presedens, hvilket betyr at det er svært papirorientert. Dette, kombinert med nøye gransking for å unngå lovmessige sanksjoner, behovet for å avveie håndtering med virksomhetens vekst samt kravene til oppbevaring under pågående saker, gjør Recall til en viktig partner for de juridiske avdelingene.

Unngå informasjonslekkasje med sikker, kontrollert tilgang til konfidensiell informasjon om selskapet og klientene.

Spar kostnader som tydelig kan spores til forbedrede ikke-inntektsbringende aktiviteter.

Optimalisere driftsmessige funksjoner for å møte behovet av å kategorisere, implementere og oppfylle de juridiske kravene til oppbevaring av fysiske og digitale dokumenter.

Recall leverer tjenestene som gjør at juridiske avdelinger drives effektivt og kan levere riktig informasjon til rett tid og overholde strenge driftsmessige regler.

RAPPORTERING FOR REVISJON AV DOKUMENTHÅNDTERING

Recall har skapt bransjens første og eneste komplette revisjonsløsning som støtter de strengeste kravene til internt og eksternt samsvar og krav fra reguleringsmyndighetene. 

SIKKER EKSTERN LAGRING

For alt fra enkeltsidige dokumenter til komplekse filer med tilhørende data er trygg og brannsikker ekstern lagring ofte en kritisk faktor for de begrensende omstendighetene til en juridisk avdeling.

INFORMASJONSHÅNDTERING FOR BEDRIFTER

ECM-programvare (informasjonshåndtering for bedrifter) drevet av OnBase® kan integreres i enhver arbeidsflytapplikasjon for å gi nettbasert informasjonshåndtering som samler inn, lagrer, styrer og distribuerer informasjon.

FORVALTNING UNDER HELE INFORMASJONENS LIVSLØP

Fra øyeblikket et dokument opprettes eller mottas, hjelper Recall med å organisere og styre driftsinformasjon og gir sikre alternativer for gjenfinning på tvers av tjenestelinjer, konti og geografisk lokalisering.

RECALL CommandIG

Recall CommandIG hjelper helseorganisasjonene med å ha aktiv kontroll over dokumenter ved å implementere regler for informasjonslivssyklus som oppfyller kravene til gjeldende lover og forskrifter.

Recall Folder

RESSURSER

Recall Case Study

KASUSSTUDIE

DOKUMENTLAGRINGSLØSNING APPELLERER TIL NYTT ADVOKATSELSKAP

Svært sikker Recall™-løsning for dokumentstyring produserer revisjonsrapporter som oppfyller føderale krav.

Les mer

FÅ OPPDATERINGER FRA RECALL

VIL DU VITE MER?

Eller ring +47 64 98 66 30