HR

Ledere innen HR strever med stadig mer regulering og gransking. Recall’s løsninger gir dem verktøy til å ivareta sikkerheten til ansattes informasjon, samtidig som de kan dekke behovet for informasjon både i offentlig og privat sektor.

RECALL’S LØSNINGER FOR HR-AVDELINGER

    Recall leverer utprøvde strategier for HR-ledere som vil fokusere på talentstyring og ikke på administrative oppgaver ved å strømlinjeforme og automatisere administrasjon av ytelser, dele tilgang til kunnskap og standardiseringsprosedyrer.
  • Sikker og kontrollert tilgang til digitale og fysiske dokumenter.
  • Tilgang til personlig informasjon på anmodning, når som helst og fra hvor som helst, med evnen til sikker distribusjon av informasjon til relevante parter.
  • Evnen til å enkelt styre, opprette, distribuere og samle inn skjemaer og policydokumenter elektronisk.

RAPPORTERING FOR REVISJON AV DOKUMENTHÅNDTERING

Recall har skapt bransjens første og eneste komplette revisjonsløsning som støtter de strengeste kravene til internt og eksternt samsvar og fra reguleringsmyndighetene. 

SIKKER EKSTERN OPPBEVARING

For alt fra enkeltsidige dokumenter til digitale medier er trygg, brannsikker ekstern oppbevaring en sentral funksjon i en omfattende løsning for advokatfirmaer og juridiske avdelinger.

FORVALTNING UNDER HELE INFORMASJONENS LIVSLØP

Fra øyeblikket et dokument opprettes eller mottas, hjelper Recall med å organisere og styre driftsinformasjon og gir sikre alternativer for gjenfinning på tvers av tjenestelinjer, konti og geografisk lokalisering.

RECALL CommandIG

CommandIG er en sikker samarbeidsplattform for å trekke ut informasjon. Den styres av strenge tilgangsrettigheter slik at sensitiv HR informasjon kun er tilgjengelig for korrekt mottaker, og den forvalter dokumenter aktivt i samsvar med oppbevaringspolicyer for HR og gjeldende lover og regler.

AUTOMATISERING AV FORRETNINGSPROSESSER

Ved å konvertere papir til elektroniske bilder for optimal oppbevaring, bevaring og arbeidsflyt, inkludert opprettelse av PDF-filer, strømlinjeformes prosessene og det blir enkelt å få tilgang til, redigere, dele og lagre dokumenter.

LØSNINGER FOR DIGITAL BILDEBEHANDLING

Recalls digitale bildebehandling gjør det mulig å skanne nye eller uthentede papirdokumenter. Sammen med Recalls nettbaserte styringsverktøy kan man oppnå fullstendig kontroll med hvem som har tilgang og hvordan de organiseres og indekseres. 

INFORMASJONSHÅNDTERING FOR BEDRIFTER

ECM-programvare (Informasjonshåndtering for bedrifter) drevet av OnBase® kan integreres i enhver arbeidsflytapplikasjon for å gi nettbasert informasjonshåndtering som samler inn, lagrer, styrer og distribuerer informasjon.

Recall Folder

RESSURSER

Recall Video

VIDEO

TRANSFORMATIV INFORMASJONSFORVALTNING

Recall gir deg full kontroll med en integrert tilnærming for håndtering av fysiske og digitale aktiva på en forsvarlig måte.

Se video

FÅ OPPDATERINGER FRA RECALL

VIL DU VITE MER?

Eller ring +47 64 98 66 30