SIKKER MAKULERING
AV DOKUMENTER

FULL WEB TILGANG

Recall Portal gir deg tilgang til å kontrollere din informasjon hvor som helst og når som helst. Løsningen er nettbasert og du har tilgang til informasjonen fra dine mobile enheter. Her finner du verktøy som hjelper deg med å administrere håndteringen av din informasjon og planlegge makulering.

GI DINE ANSATTE OPPLÆRING I SIKKER INFORMASJONSHÅNDTERING

Recall tilbyr opplæring for informasjonshåndtering for å lære dine ansatte om viktigheten av sikker makulering og hvordan de best beskytter forretningsinformasjon. 

RECALL ER ISO SERTIFISERT FOR MAKULERING AV DOKUMENTER OG ANDRE LAGRINGSMEDIER

Sikker håndtering av din fysiske informasjon gjennom hele livssyklusen er nøkkelen til å sikre at din informasjon blir makulert på en ansvarlig måte. Uten å ta de nødvendige forholdsregler for å beskytte dine dokumenter på papir, tape eller andre digitale formater, øker du din sårbarhet og sjansen for tyveri. Som din samarbeidspartner kan du stole på at våre strenge prosedyrer beskytter din verdifulle informasjon i alle ledd gjennom innhenting av data, lagring og sikker makulering.

FYSISK MAKULERING AV DOKUMENTER 

Recall tilbyr ulike tjenester for sikker makulering av dokumenter. Vi hjelper deg med å makulere foreldet og sensitiv informasjon som er lagret som papirdokumenter i kartonger eller elektroniske filer. Vi transporterer materialet til makulering i våre sikre lastebiler til Recalls eget makuleringssenter. Der blir materialet makulert etter strenge prosedyrer og resirkuleres der det er mulig. Etter makulering mottar du et signert makuleringssertifikat.

GODE RUTINER FOR MAKULERING

Vi hjelper til med å etablere rutiner for makulering og tilbyr opplæring av medarbeidere på hvilket materiale som kan makuleres. Eksempler kan være foreldet regnskapsmateriale, utdatert markedsførings- eller opplæringsmateriale eller gammel programvare.

MAKULERING AV ELEKTRONISK MEDIA 

Det er vanlig at harddisker og mediataper inneholder mye mer konfidensiell virksomhets- og personlig kundeinformasjon, enn papirdokumenter. En LTO4 mediatape kan lagre 800 gigabyte med data, som tilsvarer 18 semitrailere med papir. 

Recall vet at våre kunder lagrer konfidensiell informasjon digitalt så vel som på papir. Derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger for å dekke alle dine behov for makulering av dokumenter, inkludert makulering av elektronisk materiale. 

Å kun slette eller rense harddisken er ikke nok til å være sikker på at konfidensiell informasjon ikke kan hentes ut. Vi destruerer harddisker, mediataper og andre elektroniske medier fysisk, noe som sikrer at all data er ødelagt og gjort uleselig. 

DIGITALE MEDIER SOM VI HÅNDTERER

 • Harddisker
 • Media- og backuptaper
 • USB-stick og portable harddisker
 • CD-er og DVD-er
 • Mikrofilm
 • Adgangskort
 • Røntgenbilder
 • Kreditt- og debetkort

MAKULERINGSPROSESSEN

  Vår makuleringsprosess sikrer at konfidensiell informasjon er sikkert og fullstendig makulert:
 • Dokumenter, filer, kartonger og digitale medier blir individuelt verifisert og samlet i en container som så plomberes. 
 • Containeren blir deretter verifisert når den lastes for sikker transport og kjørt til et av våre makuleringssentre.
 • Ved ankomst blir plombering og container verifisert inn til vårt makuleringsanlegg.
 • I vårt anlegg tømmes containeren og materialet blir individuelt verifisert før makulering.
 • Makulering av din fysiske og digitale informasjon gjennomføres.
 • De destruerte digitale medier og papirproduktene blir sendt til resirkulering der det er mulig. Et spesifisert sertifikat av makuleringen blir sendt til deg.
Recall Folder

RESSURSER

Recall Case Study

KASUSSTUDIE

RECALL™ TILBYR GLOBAL BANK FØRSTEKLASSES LØSNING FOR TILINTETGJØRELSE AV DOKUMENTER

Recall laget en løsning for å ødelegge sensitive dokumenter på en sikker måte for en bank som opererer i mer enn 70 land.

Les mer
Recall Video

VIDEO

SECURE DESTRUCTION SERVICES

When it comes to destroying obsolete documents and media, not all information management partners are alike.

Watch Now

VIL DU VITE MER?

Eller ring +47 64 98 66 30