ARKIVFORVALTNING

En løsning for hvert stadium av dokumentets livssyklus

OPPBEVARINGSLØSNINGER

Vi har kapasitet og teknologi til å håndtere et bredt spekter av sensitive dokumenter, med en personlig vri som vil hjelpe din unike virksomhet med:

 • Ekstern oppbevaring i over 300 toppmoderne, sikre lagringsanlegg
 • Lagring, vertstjenester og forvaltning både av papirinformasjon og digital informasjon
 • Etterlevelse av revisjons- og reguleringskrav

STYRING AV INFORMASJONENS LIVSLØP

Organisere og styre din forretningsinformasjon ved hvert steg i dokumentets livssyklus med Recall:

 • Løsninger for opprettelse eller gjenfinning av dokumenter
 • Alternativer for lagring på kort eller lang sikt
 • Sikre metoder for destruering eller resirkulering

SIKKER DESTRUERING

Ved slutten av dokumentets livssyklus trenger du en sikker destrueringsplan. Recall tilbyr en stor mengde sikre destrueringsløsninger:

 • Destruerings- og makuleringsrutiner som overgår bransjens krav
 • Løsninger for destruering av dokumenter og media både på papir og i digitalt format
 • Planer som kan bidra til å trene opp, informere og lære opp ansatte om hensiktsmessige avhendingsprinsipper

REVISJONSRAPPORTERING

Hold tritt med den moderne tids krav til etterlevelse med disse løsningene for kostnadseffektiv dokumentforvaltning fra Recall:

 • Det nyeste i RFID sporingsteknologi for forbedret revisjon og rapportering
 • Omfattende dokumentlagringsstrategier for å oppfylle krav til etterlevelse
 • Kapasiteten til å spore og forvalte individuelle arkivmapper såvel som kartonger

MAKULERING

Du ønsker å overholde gjeldende lover og regler samt være trygg på at sensitiv informasjon ikke blir eksponert, stjålet eller misbrukt. Recall tilbyr alternativer for dokumentmakulering som kan hjelpe deg:

 • Du kan spesialtilpasse makuleringstjenestene til å stendig være oppdatert for etterlevelse av endrede reguleringer og lovgivning
 • Du kan spore og være sikker på at dine makuleringsprosesser er sikre og i samsvar med gjeldende regelverk
 • Du vil oppfylle bransjens og lovgivningens krav til dokumentdestruering

LØSNINGER FOR DIGITAL INFORMASJON

Papirdokumenter og digital informasjon blir stadig mer integrert og gjensidig avhengig av hverandre. Recall har løsningene som kan hjelpe deg:

 • Oppdag hvordan du best kan omdanne papirdokumenter til digital informasjon
 • Integrer digitale verktøy og systemer i hele firmaet ditt med begrensede IT-investeringer
 • Utnytt opplegg for avansert virksomhetsbasert informasjonsstyring

DIGITAL BILDEBEHANDLING

Bare fordi verden er i ferd med å bli digital, betyr det ikke at papirdokumentene dine vil forsvinne. Recall kan forene de papirbaserte og digitale verdenene med disse løsningene:

 • Konverteringstjenester som hjelper deg med å flytte eksisterende arkiver til et digitalt system
 • Bildebehandlingstjenester som hjelper deg til å se dine data, og spore etterlevelse mer tydelig
 • Et bredt spekter av bransjetjenester og ekspertise for å få tilgang til den informasjonen du trenger, når du trenger den

AUTOMATISERTE FORRETNINGSPROSESSER

Oppnå en strømlinjeforming av din forretningsdrift med Recall sine automatiske løsninger, som kan hjelpe deg med å:

 • Redusere eller eliminere ventetider, overflødighet, avleveringer og ineffektivitet
 • Øke farten på dine papirbaserte prosesser
 • Automatisere alt fra papirbasert dokumentopprettelse og lagring til utrangering

Recall Folder

RESSURSER

Recall Case Study

KASUSSTUDIE

GLOBALT SELSKAP FORBEDRER KONTORPROSESSER

Les om hvordan et standardisert globalt rammeverk – med lokal tilpasning – hjalp et globalt selskap etablere konsekvent internfakturering.

Les mer
Recall Video

VIDEO

RECALL-FORSKJELLEN

Recall-løsninger gjør det mulig for deg å ta riktige forretningsavgjørelser og samtidig etterkomme økende reguleringer.

Se video
Brochure

EBOOK

RECORDS MANAGEMENT TOOLKIT

Your Complete Guide to Information Management

Read More

FÅ OPPDATERINGER FRA RECALL

VIL DU VITE MER?

Eller ring +47 64 98 66 30