KARTONGER ELLER
AKTIV FILBEHANDLING

OPPBEVARINGSALTERNATIVER FOR RASK TILGANG OG LANGSIKTIG LAGRING AV ARKIVER

Enten det er for å være i samsvar med gjeldende lover og regler, eller for å frigjøre kontorplass, kan Recall evaluere, flytte, arkivere, indeksere og tilgjengeliggjøre informasjon i enkeltfiler og i kartonger på måter som er praktisk og økonomisk fornuftig.

Vi tilbyr et komplett sett av dokumenttjenester, fra lagring av eldre media til aktiv filbehandling, for å hjelpe deg å redusere lagerkostnader, øke tilgang og maksimere verdien av dine dokumenter, mapper og filer. 

Funksjoner

 • Du kan enkelt be om informasjon og sjekke status på dokumenter
 • Rutine-, prioritets-, eller ekspresslevering av fysiske mapper eller kartonger
 • Bestille en elektronisk kopi av dine fysiske dokumenter 
 • Langtidslagring for informasjon du sjeldent har behov for

Fordeler

 • Full kontroll over dine filer og kartonger fra din PC, telefon eller mobile enhet
 • Administrering på filnivå, effektivisering av virksomheten og en kostnadseffektiv løsning for å lagre og få tilgang til filene du trenger mest
 • Sikker, ekstern fjernlagring beskytter din informasjon fra tap grunnet naturkatastrofer, brann, tyveri eller tilsiktet skade.
Forretningsmessig verdi

 • Kosteffektivt å lagre filer og kartonger eksternt
 • Rask og nøyaktig tilgang ved audits eller rettslige prosesser
 • Bruk mer ressurser på bedriftens kjernevirksomhet og mindre tid på å bekymre deg for sikkerheten til din informasjon.

HVA KAN VI LAGRE

Filer og kartonger vi kan plukke opp, lagre, gjenfinne og levere for deg:

 • Ensidige dokumenter i meget aktive arkiver (f.eks. kundekontrakter eller medisinske filer)
 • Interne registre (f.eks. personalinformasjon)
 • Lovregulerte filer (f.eks. juridisk dokumentasjon)
 • Arkiverte filer og/eller kartonger
 • Egenutviklede midler som patenterte materialer
 • Digitale registre (de fleste medietyper og formater)
 • Film- og lydmateriale
 • Arkitekt- og plantegninger
 • Produktprøver og/eller prototyper
 • Historiske dokumenter
Recalls profesjonelle sjåfører og lastebiler med tilpasset utstyr henter, leverer og bytter dine viktige filer og kartonger på en sikker måte i henhold til strenge prosedyrer.
Recall Folder

RESSURSER

Recall Case Study

KASUSSTUDIE

RECALL™ TILBYR GLOBAL BANK FØRSTEKLASSES LØSNING FOR TILINTETGJØRELSE AV DOKUMENTER

Recall laget en løsning for å ødelegge sensitive dokumenter på en sikker måte for en bank som opererer i mer enn 70 land.

Les mer
Recall Video

VIDEO

TOUR A SECURE DESTRUCTION FACILITY

Watch as Recall securely destroys more than 400 tons of paper documents a day plus all kinds of electronic devices.

Watch Now

VIL DU VITE MER?

Eller ring +47 64 98 66 30