KASSETTSIKRING
  

Gjenopprett Data Fra Gamle Og Nåværende Arkiver

Bedrifter som bruker Recalls sikringsløsninger kan være sikker på at informasjonen kan gjenopprettes når som helst. Du trenger ikke lenger evnen til å kjøre et gammelt system for å opprettholde originalprogramvare og -maskinvare for gamle arkivsystemer, fordi Recalls teknologi katalogiserer og gjenoppretter informasjon i alle formater for sikkerhetskopier og for alle typer kassetter.

Sikring av kassetter gir forhåndsavtalt, samt on-demand, gjenoppretting og uthenting av e-post- og datafiler fra gamle og nåværende kassetter. Individelle dokumenter og samlet informasjon kan uthentes.

Med mer enn 40 års global erfaring, har Recall kompetanse som gjør deg i stand til å svare på forespørsler om  fremlegging av informasjon som er lagret i kassettarkiver, på en kostnadseffektiv måte. Våre unike løsninger reduserer, kost, fremfinningstid og  juridisk risiko som følge av manglende eller unøyaktig registrering. 

Fordeler av kassettsikringstjenester

Recalls unike gjenopprettingsprosess reduserer restaureringstid og reduserer risikoen forbundet med tradisjonelle metoder. Vår løsninger tilbyr også disse fordelene:

  • En tjenesteavtale som garanterer kostnader og leveringsrammer når kassetter trenger gjenoppretting.
  • Frigjør plass i datasenteret for gammelt utstyr da du ikke lenger trenger maskinvaren til å gjenopprette data.
  • Omstrukturere resursbruk hos IT avdelingen som tidligere hatt som oppgave å opprettholde og gjenopprette eldre sikkerhetskopier.

Når bedriften din trenger å pensjonere arkivsystemet eller bytte applikasjoner for sikkerhetskopiering, kan Recall sikre at kassettene er gjenopprettet på korrekt, kostnadseffektiv og forsvarlig måte.

Resources

Resources

Recall Case Study

KASUSSTUDIE

FORLAG INNLEMMER DATABESKYTTELSE

Recall™ muliggjør kostnadsbesparelser gjennom en enkel, global leverandør for løsninger innen databeskyttelse og dokumentstyring.

Les mer
Recall Video

VIDEO

DATA PROTECTION SERVICES

Recall protects your data against downtime costs, negative customer satisfaction and loss of company reputation.

Watch Now

Contact Us

HAVE US CONTACT YOU

*Påkrevd

Fornavn
*
Etternavn
*
E‑postadresse
*
Telefonnummer
Firma
*