PROSESSERINGSLØSNINGER FOR
ELEKTRONISK FREMLEGGELSE

Prosessering for elektronisk fremleggelse
Sikre at du kan produsere og verifisere data påkrevd i rettsaker

De juridiske og økonomiske risikoene i dagens regulatoriske miljø fortsetter å utvikles og øker i kompleksitet. Ledere som ansvarer for compliance og regulatoriske forhold, samt organisasjonens advokater, strever ofte med å håndtere arkivert informasjon for å svare på fremleggelsesforespørsler innen fristen.

Recall har global ekspertise på tvers av en rekke industrier for å hjelpe. Våre prosesseringsløsninger for elektronisk fremleggelse finner og presenterer informasjon i verifiserbar form som påkrevd av rettslige instanser og reguleringsinstanser. Vi hjelper deg på følgende måter:

  • Identifiserer hvilken informasjon som lagres på dine arkiverte kassetter.
  • Verifierer alderen på informasjonen.
  • Organiserer dine gamle kassetter og nye arkivdata på søkbare måter.
  • Henter ut informasjon i alle formater.

Volumet av elektronisk lagret informasjon er massivt, og avansert teknisk erfaring er nødvendig for å kostnadseffektivt søke etter og sortere data. Dessuten forventer flere teknologikyndige dommere at arkiverte data på kassetter skal kunne være elektronisk søkbare. Recall gir løsninger for å hjelpe deg å oppfylle disse kravene.

Mange selskaper vedlikeholder sine gamle systemer for å få tilgang til gamle kassetter. Recalls teknologi kan støtte alle gamle medietyper og formater for sikkerhetskopier. Dette fører til at du kan redusere kostnader ved å fjerne behovet for gamle arkivsystemer.Resources

Resources

Recall Video

VIDEO

DATA PROTECTION SERVICES

Recall protects your data against downtime costs, negative customer satisfaction and loss of company reputation.

Watch Now

Contact Us

HAVE US CONTACT YOU

*Påkrevd

Fornavn
*
Etternavn
*
E‑postadresse
*
Telefonnummer
Firma
*