DATAGJENOPPRETTINGSTJENESTER

Fast, accurate management of all your data on tape

Mange store selskaper kommer før eller siden til å møte store utfordringer på grunn av manglende evne til å tilstrekkelig håndtere, styre og stole på sin egen bedriftsinformasjon.1 Recall kan hjelpe organisasjonen å unngå en slik situasjon.

Våre datagjenopprettingsløsninger gir følgende fordeler:

  • Du finner enkelt informasjonen på dine gamle arkivkopier og identifiserer hva du ønsker å beholde.
  • Oppnå raskere tilgang for compliance, utredninger og rettssaker til en lavere kost, i forhold til manuelle søk og eldre systemer.
  • Identifiser informasjonen for å migrere og konsolidere fra gamle systemer til ditt nåværende arkiv.
  • Reduser kostnader for å vedlikeholde gamle arkivmaskinvare- og programvare.
  • Overfør data på arkivkopier til skylagring.

Vi tilbyr også kassettkatalogisering og administrasjonsverktøy. Vår kundeportal gjør det enkelt for brukere å se igjennom og søke etter filer, mens samtidig innta sikkerhetskopikataloger og -databaser. Våre andre tjenester er beskrevet under:

  • Kassettsikkerhet gir avtalt gjenoppretting og uthenting av datafiler, både samlet og individuelle filer, ved behov.
  • Konverteringsløsninger konsoliderer og overfører informasjon fra eldre systemer til dine nåværende arkiver, og fra kassetter til skylagring.
  • ​​​​​​​​​​Prosessen for fremlegging sikrer at organisasjonen er forberedt på å svare på alle juridiske eller regulatoriske forespørsler etter informasjon innen ønsket tidsramme.
  • Gjenopprettingstjenester støttes av våre globale eksperter for å hente data fra skadede eller feilhåndterte arkivkassetter.

Viktige fordeler med datagjenopprettelsestjenester

Recall tilbyr en komplett tilnærming til forvaltning av kassetter og kataloglagring, samt kassettrestaurering og gjenopprettingstjenester. Du kan være trygg på at selskapets informasjon leveres trygt fra din lokasjon til et Recall-anlegg med et hvelv beskyttet av den mest avanserte teknologien i forhold til adgangskontroll, brannsikkerhet og klimakontroll.

Vi sikrer at tjenesteavtaler begynner med minst 10 kassetter per dag.

Kilde

1Gartner, “2013 Strategic Road Map for Enterprise Information Management,” 27. februar 2014, http://www.gartner.com/newsroom/id/2672515 (sist vist 10. februar 2016).

RESOURCES

Recall Case Study

KASUSSTUDIE

FORLAG INNLEMMER DATABESKYTTELSE

Recall™ muliggjør kostnadsbesparelser gjennom en enkel, global leverandør for løsninger innen databeskyttelse og dokumentstyring.

Les mer