LØSNINGER FOR
SIKKERHETSKOPIERING

DATA BACKS DIN VIRKSOMHED. STØTTER VI DINE DATA.

Tap av viktig informasjon kan skape store problemer for din virksomhet. 

Mindre enn 10 prosent av bedrifter overlever et stort datatap uten en skikkelig plan for gjenoppretting.  Nesten halvparten gjenopptar aldri virksomheten eller stenger innen to år.

Unnlatelse av å sette opp backupsystemer som beskytter viktig forretningsinformasjon og gjenoppretter historiske dokumenter og filer, resulterer i store kostnader for virksomhetene som overlever.

Datanedetid kan lett koste en virksomhet hundretusener av kroner hver time. Det er derfor våre løsninger for sikkerhetskopiering blir så høyt verdsatt. Vi beskytter deg hele døgnet mot uforutsette hendelser med en fast plan for gjenoppretting og sikkerhetskopiering av digital informasjon og fysiske filer, dokumenter og annen verdifull arkivdata.  

Vi tilbyr en trygghet som ikke kan vurderes i penger.

SIKKERHETSKOPIERING KONTRA ARKIVERINGSTJENESTER

Sikkerhetskopiering av data er noe annet enn arkivering. 

Mange bedrifter gjør feil ved å håndtere sikkerhetskopiering av data og arkivering i samme domene. Ved å gjøre dette øker kostnadene for databeskyttelse og begrenser din tilgang til din informasjon. 

Recall tilbyr lagdeling av data som skiller sikkerhetskopiering av data fra arkiveringsløsninger, og forbedrer ditt budsjett.

Løsninger for sikkerhetskopiering gjør at du raskt kan gjenopprette vesentlige driftsdata som er nødvendig for å holde bedriften i gang som vanlig i tilfelle av naturkatastrofe, vanskjøtsel eller ødeleggelse av anlegg.   Sikkerhetskopiering er den sekundære kopi av virksomhetens kritiske data - noe som kan beskytte deg mot tap av inntekter og kunder.

Arkivering er langtidslagring av inaktive data du er pålagt å beholde for å overholde gjeldende regelverk, bedriftsrapportering, retningslinjer for oppbevaring og risiko for rettstvister.  Arkivering er den primære kopi av ikke-kritiske forretningsdata. 

Bærekraftige bedrifter trenger løsninger for både sikkerhetskopiering og arkivering.  Ved å gjøre dette sikres virksomhetskontinuitet, lover og regler overholdes og man senker de totale eierkostnadene (TCO). 

HOLD BEDRIFTEN GÅENDE

Recalls ledende rolle innen databeskyttelse hjelper deg å oppfylle de høyeste standarder for kvalitet og kontinuitet:

  • Recalls hvelvløsning lagrer ulike typer tapemedier i svært sikre off-site datahvelv som er klimakontrollert og brannbeskyttet - konstruert for å tåle en naturkatastrofe. 

    Tape lagret i hvelv er ideelt for store organisasjoner som trenger å sikkerhetskopiere store mengder ustrukturert data.  Det er det mest kostnadseffektive mediet for å lagre store datamengder fordi de er motstandsdyktige og krever ikke en energikilde for å holde data levende i lange perioder. 

  • Recalls disk-replikering som en tjeneste (RaaS) er ideell for bedrifter som primært bruker disker for sikkerhetskopiering. 

    RaaS lar deg direkte sikkerhetskopiere data på arbeidsstedet til et Recall sikkerhetskopieringsmedium via høyhastighetsnettverk.  Ved bruk av militærgradert krypteringsteknologi ved overføring, hvile, komprimering og deduplisering, dekker RaaS dine krav for gjenopprettingstid (RTO) med lavere totale eierkostnader (TCO). 

  • Recalls cloud baserte backuptjeneste* beskytter organisasjonens viktige data direkte over internett, noe som eliminerer behovet for ekstra kapital eller IT-infrastruktur. 
Recall Folder

RESSURSER

Recall Case Study

KASUSSTUDIE

FORLAG INNLEMMER DATABESKYTTELSE

Recall™ muliggjør kostnadsbesparelser gjennom en enkel, global leverandør for løsninger innen databeskyttelse og dokumentstyring.

Les mer
Recall Video

VIDEO

HVORFOR RECALL

Hvem er Recall? Vi handler om digital og fysisk informasjon. Håndtere den. Oppbevare og holde den trygg.

Se video

VIL DU VITE MER?

Eller ring +47 64 98 66 30