VI HJELPER DEG Å SIKRE FORRETNINGSKONTINUITET 
OG COMPLIANCE MED NETTSKYEN

Sikkerhetskopiering av data er noe annet enn arkivering.

Arkivering er langtidslagring av inaktive data du er pålagt å beholde for overholdelse av regelverk, bedriftsrapportering, retningslinjer for oppbevaring og risiko for rettstvister. Det er den primære kopien av ikke-kritiske forretningsdata. 

Mange bedrifter gjør feil i å håndtere sikkerhetskopiering av data og arkivering i samme domene. Å gjøre det slik øker kostnadene for databeskyttelse og begrenser din informasjonstilgang.

Recall skiller sikkerhetskopiering i nettskyen fra langsiktige arkiveringsløsninger. Denne tilnærmingen sikrer påliteligheten og sikkerheten av driftsmidler.

Våre skyløsninger for sikkerhetskopiering gjør at du raskt kan gjenopprette vesentlige driftsdata som trengs for å holde bedriften i gang i tilfelle av naturkatastrofe, vanskjøtsel eller ødeleggelse av anlegg. Sikkerhetskopiering i nettskyen er den sekundære kopi av virksomhetskritiske data - noe som beskytter deg mot tap av inntekter og kunder.

Bærekraftige bedrifter trenger både sikkerhetskopiering og arkiveringsløsninger for å sikre kontinuitet, compliance, og lavere totale eierkostnader.Resources

Resources

Recall Case Study

KASUSSTUDIE

FORLAG INNLEMMER DATABESKYTTELSE

Recall™ muliggjør kostnadsbesparelser gjennom en enkel, global leverandør for løsninger innen databeskyttelse og dokumentstyring.

Les mer

Contact Us

cloud-disaster-recovery

*Required

First Name
*
Last Name
*
Email address
*
Telephone number
Company Name
*